plenderu
  • 85 652 47 24
  • 532 801 533

CENNIK STOŁÓW

KALENDARZ KLUBOWY

WYNIKI OnLine

WYNIKI ON LINE
Sprawdź wyniki On Line

Odmiana 10-bil

Odmiana 10-bil jest grą deklarowaną. Do gry w odmianę 10-bil używa się dziesięciu (10) bil numerowanych od 1 do 10 i bili białej. Bile muszą być zagrywane wg numerów we wzrastającej kolejności (tj. należy uderzyć bilą białą w znajdującą się aktualnie na stole bilę obiektową z najniższym numerem). Jeśli w trakcie poprawnie wykonanego uderzenia rozbijającego wbita zostanie bila10 (bila nr 10 – patrz8.8Definicje),musi ona zostać repozycjonowana (zgodnie z Przepisami Ogólnymi),po czym zawodnik kontynuuje swoje podejście. W jednym uderzeniu może być zadeklarowana tylko jedna bila (patrz również 7.5Zagrania deklarowane, zagrania „bezpieczne”).Gracz, który prawidłowo wbije bilę10 (bilę nr 10 – patrz 8.8Definicje), wygrywa partię.

7.1 Rozgrywka o rozbicie

Gracz, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym kto może wykonać pierwsze uderzenie - uderzenie  rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).

Następnie, standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).

7.2 Ustawianie bil do rozbicia

Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle, jak to możliwe, w formie trójkąta; bila1  na punkcie głównym stołu jako wierzchołek trójkąta, bila10w jego środku. Pozostałe bile muszą być ustawiane losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczania w wybranym, konkretnym miejscu trójkąta (patrz Regulacje, 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie” stołu).

7.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające

Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe, muszą zostać spełnione następujące wymogi:

  • bila biała musi być zagrywana z pola bazy i,

  • jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band.

Niespełnienie powyższych wymogów jest traktowane jako faul (patrz również Regulacje 17. Wymogi dodatkowe uderzenia rozbijającego).

7.4 Drugie zagranie w partii – „push-out”

Jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego nie został popełniony faul, w kolejnym uderzeniu można wykonać zagranie „push-out”. Zawodnik zagrywający musi wyraźnie poinformować  o zamiarze wykonania takiego zagrania Sędziego lub pod jego nieobecność – przeciwnika. Jedynym do spełnienia wymogiem w zagraniu „push-out” jest uderzenie kapką kija w bilę białą tak, aby spowodować jej przemieszczenie. Wymogi przepisów6.2 Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza6.3 Brak kontaktu bili z bandąsą dla tego zagrania zawieszone. Jakakolwiek bila numerowana wbita do łuzy pozostaje tam, za wyjątkiem bili10, która jest repozycjonowana zgodnie z Przepisami Ogólnymi; wbicie bili numerowanej nie jest błędem. Jeśli nie został popełniony faul, przeciwnik decyduje, kto będzie zagrywał jako następny.

7.5 Zagrania deklarowane, zagrania „bezpieczne”

Za wyjątkiem uderzenia rozbijającego, każde zagranie musi być zadeklarowane zgodnie z 1.6 Zagrania “deklarowane” (nominowane).Jeśli w efekcie skądinąd prawidłowego zagrania nominowana bila wpadnie do innej niż zadeklarowana łuzy lub jeśli wbita zostanie inna bila obiektowa– pozostają one w łuzie (za wyjątkiem bili10, która jest repozycjonowana zgodnie z Przepisami Ogólnymi); podejście uznaje się za zakończone a zawodnik przejmujący prawo zagrywania może: (a). podjąć grę w sytuacji jaką zastał na stole lub (b). nakazać kontynuowanie gry (w sytuacji jaka jest na stole) przeciwnikowi.

Zagrywający może (w każdym zagraniu oprócz uderzenia rozbijającego) zadeklarować zagranie „bezpieczne” aby zakończyć tym swoje podejście, nadal jednak musi w tym zagraniu uderzyć jako pierwszą, znajdującą się aktualnie na stole bilę obiektową z najniższym numerem (patrz również 8.17 Zagranie “bezpieczne). Jednakże, jeśli w efekcie tego właśnie zagrania „bezpiecznego” aktualnie zagrywana (lub jakakolwiek inna) bila obiektowa zostanie wbita, zawodnik przejmujący prawo zagrywania może: (a). podjąć grę w sytuacji jaką zastał na stole lub (b).nakazać kontynuowanie gry (w  sytuacji jaka jest na stole) przeciwnikowi.

Bile wbite w trakcie zagrania „bezpiecznego” pozostają w łuzach, za wyjątkiem bili10, która jest repozycjonowana zgodnie z Przepisami Ogólnymi.

7.6 Kontynuacja gry

Jeśli zagrywający umieści zadeklarowaną bilę w łuzie wykonując prawidłowe, deklarowane uderzenie (za wyjątkiem zagrania „push-out”, patrz 2.4 Drugie zagranie w partii), jakiekolwiek dodatkowo wbite w tym uderzeniu bile pozostają w łuzach (za wyjątkiem  bili10, która jest „repozycjonowana” (patrz 1.4 i9.7 Bila wracająca na stół – „repozycjonowanie”), a gracz kontynuuje swoje podejście. Jeśli (za wyjątkiem zagrania „push-out”, patrz 2.4 Drugie zagranie w partii) zagrywający umieści w łuzie bilę10wykonując prawidłowe, zadeklarowane uderzenie, a bila10 nie była ostatnią pozostałą bilą, jest ona repozycjonowana, a zawodnik kontynuuje grę.Jeśli zagrywający nie wbije zadeklarowanej bili (lub popełni faul) prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika; w przypadku kiedy nie popełniony został faul, zawodnik wchodzący musi zagrywać bile z pozycji w jakiej zastał je na stole.

7.7 Bila wracająca na stół – „repozycjonowanie”

Jeśli bila10zostanie wbita: (a). niezadeklarowana, (b). do innej niż zadeklarowana łuzy, (c). w trakcie uderzenia rozbijającego lub zagrania „push-out”, (d). w zagraniu, w którym popełniony został faul lub (e). zostanie wybita poza stół – musi być ona repozycjonowana (patrz 1.4 i9.7 Bila wracająca na stół – „repozycjonowanie”). Żadna inna bila numerowana nie wraca na stół w trakcie gry.

7.8 Faul i zagranie po popełnieniu faulu – „biała z ręki”

Jeśli zagrywający popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki”, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole (patrz 1.5 Bila biała „z ręki”).

Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 10-bil

            6.1      BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM

            6.2      NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA bila biała musi, w każdym zagraniu, uderzyć jako pierwszą znajdującą się aktualnie na stole bilę numerowaną o najniższym numerze.

            6.3      BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ

            6.4      STOPA NA PODŁOŻU

            6.5      BILA WYBITA POZA STÓŁ- bila10jest jedyną wybitą poza stół bilą, która będzie repozycjonowana

            6.6      DOTKNIĘTA BILA

            6.7      „PODWÓJNY” KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE”

            6.8     ZAGRANIE „PCHNIĘTE”

            6.9      BILE W RUCHU

            6.10   NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ

            6.12   KIJ POŁOŻONY NA STOLE

            6.13   ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ

            6.14   TRZY KOLEJNE FAULE - (dodatkowo obowiązuje specyfikacja 2.8 Przewinienia  szczególne)

            6.15   POWOLNA GRA

            6.16   KONTAKT BILI Z SZABLONEM POŁOŻONYM NA BANDZIE

7.9 Przewinienia szczególne

Konsekwencją popełnienia trzech kolejnych fauli (patrz 6.14 Trzy kolejne faule) jest natychmiastowe przegranie aktualnie rozgrywanej partii.

Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.17 Niesportowe zachowanieoceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych  informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.

7.10 Partia nierozstrzygnięta

Jeśli partia zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta, kolejne uderzenie rozbijające wykona zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta).

 

Żródło: PZBIL

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Follow me

Gdzie jesteśmy